reklamní noviny & nakladatelství
Přinášíme praktické informace od lokálních podniků a podnikatelů, z kultury a veřejného dění.
Uzávěrka vydání 6/2024: 23.  května 2024

Reklamní noviny Jihozápadní Moravy

Měsíčník Jarmark roznášíme v Dačicích, Jemnici, Moravských Budějovicích, Slavonicích, Studené, Telči, Želetavě a okolních 195 obcích v nákladu přes 21 000 ks.
Jsme stabilní periodikum, které vychází již od roku 1995.

Jarmark vychází vždy začátkem měsíce, s výjimkou lednového „vánočního“ čísla, které vychází už před svátky.

Nakladatelství a reklamní agentura

Zajistíme výrobu tiskovin, knih, brožur, kalendářů, letáků, drobných i velkoformátových tisků. Vše připravíme od grafické úpravy až po výrobu.