Reklamní a propagační tiskoviny

Grafické návrhy, sazba, i výroba.

Výroba:

  1. letáků, plakátů, pozvánek, propagačních panelů, novoročenek
  2. kalendářů, nástěnných kalendářů, drobných tiskovin a jiných propagačních materiálů

  1. černobílé i barevné
  2. malé (do 100 ks) i několikatisícové náklady


Dále nabízíme:

  1. grafické zpracování inzerce do novin a časopisů
  2. návrhy a grafické zpracování letáků, plakátů, katalogů apod.
  3. návrhy, grafické zpracování a výroba velkoformátového tisku - propagační panely, poutače