reklamní noviny & nakladatelství
Přinášíme praktické informace od lokálních podniků a podnikatelů, z kultury a veřejného dění.

Reklamní noviny Jihozápadní Moravy

Reklamní noviny Jarmark vychází v Dačicích, Jemnici, Moravských Budějovicích, Slavonicích, Studené, Telči, Želetavě a okolních 195 obcích v nákladu přes 21 000 ks.
Jsme stabilní periodikum, které vychází už od roku 1995.

Nakladatelství a reklamní agentura

Zajistíme výrobu tiskovin, knih, brožur, kalendářů, letáků, drobných i velkoformátových tisků. Vše připravíme od grafické úpravy až po výrobu.