Nakladatelství

Zabýváme se výrobou černobílých i barevných publikací. Vyrobíme pro vás tiskoviny od několikastránkových brožur po obsáhlé vázané knihy.

Zajistíme pro vás:
• grafické řešení sazby i obálky
• scanování obrazového materiálu
• přepis textu do elektronické podoby
• sazba textu
• tisk a výrobu brožur a knih

Vazby knih
• drátěná na skobu (V1),
• lepená brožura (V2),
• lepené a šité současně (V4),
• s pevnými deskami (V8).

Možné náklady knih
malonákladový tisk – několik výtisků pro vaši rodinu či přátele
ofsetový tisk – od cca 200 výtisků po tisícové náklady

Nezajišťujeme vazbu diplomových prací nebo vazbu a opravy vazby už hotových výtisků.

Reklamní agentura

Zajišťujeme výrobu propagačních materiálů, jako jsou

• letáky
• plakáty
• pozvánky
• propagační panely
• novoročenky
• kalendáře
• další drobné tiskoviny.

Dále nabízíme grafické zpracování inzerce do novin a časopisů, návrhy a grafické zpracování letáků, plakátů, katalogů apod. Nabízíme i návrhy a grafické zpracování a výrobu velkoformátového tisku pro propagační panely, poutače.